(66) 0-2183-7456-8
 
  บริษัท สกายเอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ได้มีผู้ถือหุ้นชาวใต้หวันจาก 4 บริษัทร่วมทุนกัน อาทิ
บริษัท Senday Enterprise จำกัด
บริษัท Jing Duann Machinery Industrial จำกัด
บริษัท Da jie Electricity Machinery Industrial จำกัด
บริษัท Chum Yuan จำกัด
โดยมีทุนจดทะเบียนรวามทั้งสิ้น 10,000,000 บาท จากนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายฐานการผลิตของท่าน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิตที่จะมีขึ้นในอนาคต

SKY ENTERPRISES CO., LTD. is a joint vanture between four companies, there are
Senday Enterprise Co.,Ltd.
Jing Duann Machinery Industrial Co.,Ltd.
Da jie Electricity Machinery Industrial Co.,Ltd.
Chum Yuan Co.,Ltd.
as amount of capital 10,000,000 Baht. From now on, we are pleasured to whom the one of expansion of your product value in the future.